Заканчэнне навучальнага году

22.06 Przeżywaliśmy zakończenie roku akademickiego 2006/2007. Na tej uroczystości był obecny J. E. ks. biskup naszej Diecezji Aleksander Kaszkiewicz.

Po przeżytej Mszy sw. zebralismy się w auli Jana Pawła II gdzie ks. biskup wręczył dyplomy dla diakonów o ukończeniu studiów w WSD. Również została wyznaczona dla nich praktyka na parafiach.

W tym roku na "żniwo Pańskie" wyszło 9 diakonów.

Фото