Рэкалекцыі паклікання

W dniach 12 - 15 i 26 - 29 lipca odbyły się dwa tury rekolekcji powołaniowych dla ministrantów naszej grodzieńskiej diecezji. Uczestniczyło w nich ponad 60 osób.
Mamy nadzieję, że słowa wygłoszone podczas tych rekolekcji wydadzą plon obfity w następne powołania do wyłącznej służby Bogu, jak również pomogą odnaleźć tym młodym ludziom swoje powołanie w życiu ziemskim.

Фото