Тэксты песняў

1995 г.

Otwórz, Panie, serca mego drzwi (1995) (Открой, Господи, двери моего сердца)

1. On jest
On jest moim życiem, G
On jest moją siłą e
On jest mą nadzieją, C
Jezus, mój Pan. GD
CDG Wielbić Cię chcę życiem mym,
CDG Wielbić Cię chcę pieśnią mą,
DG Ze wszystkich mych sił,
Ea Uwielbiać Cię chcę
FD Moja nadzieja - to Ty.
2. Otwórz, Panie, serca mego drzwi
1. Otwórz, Panie, serca mego drzwi, Cea
Ogrzej wiarą ten maleńki dom. FAd
Światła promień spuść na wszystkie dni, GCea
Niechaj dotrze w najciemniejszy kąt. FG
Naucz Twoim sługą wiernym być,
I modlitwą każdy koić ból.
Wskaż mi drogę, którą trzeba iść,
Bym nie zginął wśród jałowych burz.

Refren:
Cea O, Panie mój,
FAd Twej dłoni chcę jak dziecko chwycić się.
GE Twą prawdą chcę wypełnić świat
CGFe By zakwitła tak, jak kwiat,
Cea(2x) O, Panie mój, Panie mój.
2. W dłoniach Twoich mój spoczywa grzech,
Który przed wiekami niosłeś już.
W miejscu, gdzie przelała się Twa krew,
Dla zbawienia wszystkich ludzkich dusz.
Ty otwierasz serca mego drzwi,
Gdy upadam, Ty pomagasz wstać.
Za ofiarę Twej przelanej krwi,
Pragnę, Jezu, wszystko Tobie dać.
3. Иисус, Ты моя скала
1. Когда в море бушует волна, dAd
Ветер рвет твои паруса, gd
И бессмысленной стала борьба, gF
Пой тогда: A

Припев:
gC Иисус, Ты моя скала,
Fd Иисус, Ты живая вода,
gC Уговор, а завет в крови,
dCF Берег Ты.
gC Упование мое и покой,
Fd Я однажды вернусь домой,
gC И услышу Твои слова:
dAd Ждал Я тебя.
2. Если в жизни любая беда,
Словно в море крутая волна,
Губит всех, кто бросил грести,
Свой крест нести.

3. Укрепившись любовью Отца,
Веря в жертву Иисуса Христа,
Силой Духа Святого всегда,
Пой слова:
4. Pewnego dnia
1. Pewnego dnia, kiedy w duszy mej ea
Panowała ciemność i rozpacz, DD7D
Nie znałem drogi, którą kroczyć mam,
Ktoś cichutko subtelnie zapytał:

Refren:
GaD7 Czy chciałbyś ze Mną dźwigać krzyż?
DGD Czy chciałbyś ze Mną na Golgocie umierać?
Czy chciałbyś dla Mnie tylko żyć?
Czy chciałbyś bezgranicznie Mi zaufać?
2. Poznałem Go - to był Jezus-Mistrz,
To On mnie szeptał te słowa.
Cóż mogłem wtedy odpowiedzieć Mu,
«Mów, Panie, bo jestem gotowy.»

3. Wciąż idę z Nim, On wskazuje szlak,
Moje serce z pokorą Go słucha,
Rozdaje miłość, jak powiedział mi,
Modlitwą uświęcam Twe dzieła.
5. Адонаі
1. Народ абраны праз Пана Бога, GD
Ты не баішся напасці злога, ae
I Богу радасна спяваеш,
Адонаі! Адонаі!

Прыпеў:
GDahe Адонаі! Адонаі! (2х)
2. Калі да сэрца прымкне трывога,
Прыйдзі адразу да Пана Бога,
Цябе суцешыць i дапаможа,
Адонаі! Адонаі!

3. Куды ж ісці, дзе шукаць мне Бога?
У тым Марыя нам дапамога,
Бо дзе ёсць Маці, там ёсць i Сын,
Адонаі! Адонаі!

4. Таму з Марыяй да Бога крочам,
Яго праславіць мы сёння хочам,
Бо нам Марыю за Маці даў,
Адонаі! Адонаі!
6. Dlaczego?
1. Dlaczego wierzyć Tobie umiem? DADD7
Dlaczego zawsze Cię rozumiem? GADD7
Dlaczego słońca jasny promień GADh
Biegnie od Ciebie prosto do mnie? GADD7

2. Dlaczego wierzę tylko w Ciebie?
Dlaczego właśnie tego nie wiem?
I skąd się wzięła ta wielka miło
To Ty mnie kochać nauczyłeś.

3. Panie, tak bardzo chciałbym
Aby płomień Twego serca,
Dotarł do wszystkich ludzi
Na znak Twojego miłosierdzia.
7. Chcę brać
1. Myślę, że nadejdzie dzień, Ce
W którym pojednamy się. Ce
Aby razem przejść przez wszystkie dni. FGC(G)
Przyjmij Panie dzieci swe, Ce
Które wciąż błagają Cię, Ce
O Twą miłość, o Twą wieczną łaskę. FGCC7

Refren:
FGCC7 Chcę brać, brać życie z Tobą Boże
FGCC7 I wiem, że Ty mi w tym pomożesz.
FGCa Więc dziś wysłuchaj mnie, proszę Cię
FGC(C7) Otwórz mi Twoje serce.
2. Usłysz dziś wołanie me,
Niech to echo niesie się.
Boże przyjmij wiarę, miłość mą.
Daj mi światło mocy tej,
Które poprowadzi mnie
Do Twej chwały, do Królestwa Twego.
8. Alleluja
Refren:
aGFea Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, aea
Na wysokościach cześć niech oddadzą! GCGa
Wielbicie Pana Duchy Niebieskie, FGea
Wielbicie Pana Jego zastępy! aea

2. Słońce, księżycu, wielbicie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbicie Pana,
Niebiosa niebios, wielbicie Pana,
Wody podniebne, wielbicie Pana!

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała!

4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich wybranych On sam umacnia.

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje,
Przez wszystkie wieki wieków. Amen!
9. Ты, Мария
Припев:
CGda Ты, Мария, свечи в нас зажгла,
CGda И от света отступает мгла.
FdCG Ты, Мария, свечи в нас зажгла,
CGFC И от света отступает мгла.
1. Благодарим Тебя, что к небу aF
Приблизилась земля, dC
Что пало царство ночи, aF
И вновь взошла заря. eG

2. Благодарим, что нашу веру
Согрел огонь Христа.
Растаял лед, а свет нас
Разбудит ото сна.

3. Благодарим за то, что всюду
Хранит нас Твой покров.
Утраченные силы
Ты возвращаешь вновь.
10. Świat nie jest domem mym
1. Świat nie jest domem mym, E
Jam tu przechodniem jest. AE
Me skarby w niebie są, Ecis
Nie w tej dolinie łez. fisH7
Do Ciebie tam do gwiazd, E
Anieli wiodą mnie. AE
Chciałbym stąd wyrwać się, E
Obcym tu czuję się. EGH7E

Refren:
E O Panie wiesz,
AE Ten świat jest obcym mi,
Ecis Gdzież pójdę, jeśli Ty
fisH7 Przede mną zamkniesz drzwi.
E Świat nie jest domem mym,
AE Jam tu przychodniem jest.
E Chciałbym stąd wyrwać się,
EGH7E Obcym tu czuję się.
2. Już tylu bliskich mych,
Na drugi przeszło brzeg.
Czekają na mnie tam,
Aż ziemski skończę bieg.
Już uchylili drzwi,
Wołają także mnie.
Chciałbym stąd wyrwać się,
Obcym tu czuję się.
11. Stukam do Niebios bram
1. Wśród ludzi szczęścia szukałem kiedyś, GDa
Ich miłość pieniądzem mierzyła się.
Dałem im spokój, zwróciłem się do Boga,
U Niego znalazłem sens i cel.
Me słowa, jak kołatka, co stuka do drzwi,
Bram serca Stwórcy, co Ojcem jest,
Me myśli, co prośbą wieczystą są,
Jak ptaki do niebios dolecieć chcą.

Refren:
GDa Stuk, stuk, stukam do nieba bram!
2. Dziś wiem: ja z Nim rozmawiać chcę,
Bo wolność i miłość idzie wraz z Nim,
Choć dawno otworzył mi Serce Swe,
Codziennie do Niego wznoszę mój głos.
Me słowa, jak kołatka, co stuka do drzwi,
Bram Serca Stwórcy, co Ojcem jest,
Me myśli, co prośbą wieczystą są,
Jak ptaki do niebios dolecieć chcą.

3. Me słowa, jak kołatka, co stuka do drzwi,
Bram Stwórcy nieba, co Ojcem jest,
Me myśli, co proś ba wieczystą są,
Jak ptaki do nieba dolecieć chcą.
12. Jezus zwyciężył
Jezus zwyciężył, to wykonało się, dg
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. CFA
Jezus jest Panem, o Alleluja, dg
Po wieczne czasy Królem królów jest. FAd

Refren:
dgCFA Jezus jest Panem (4x)
d Tylko Jezus jest Panem,
g Jezus jest Panem,
FAd On jest Panem ziemi tej.
13. Боже, Тебя ищу
1. Земля пустынна и безводна, ea
Земля иссохла без дождя. CDe
Господь, ищу Тебя от ранней зари,
Ищу Тебя, мой Бог.

Припев:
GDae Боже, Тебя ищу, Боже, Тебя ищу,
DCDe Ищу Тебя, ищу Тебя. (2х)

2. Душа от жажды погибает,
Душа иссохла без Тебя.
Господь, ищу Тебя от ранней зари,
Ищу Тебя, мой Бог.

3. Вознес я руки к небесам,
И душа наполнилась Тобой.
Твоя любовь дороже жизни,

Мои уста поют Тебе.

 
2004 г.

Твая Любоў (2004) (Твоя любовь)

1. Дай Духа
Прыпеў:
Дай Духа, любові eC
Ўвайдзі ў жыццё маё /2х/ De
1. І буду я хваліць усім сэрцам Цябе
І буду я хваліць усім розумам Цябе
І буду я хваліць душою Цябе
О Госпадзе мой
О Госпадзе мой

2. І буду я шукаць усім сэрцам Цябе
І буду я шукаць усім розумам Цябе
І буду я шукаць душою Цябе
О Госпадзе мой
О Госпадзе мой

3. І буду я любіць усім сэрцам Цябе
І буду я любіць усім розумам Цябе
І буду я любіць душою Цябе
О Госпадзе мой
О Госпадзе мой

4. І буду я хваліць усім сэрцам Цябе
І буду я шукаць усім сэрцам Цябе
І буду я любіць усім сэрцам Цябе
О Госпадзе мой
О Госпадзе мой
2. Верь
1. Боже, помоги мне dF
Крест свой нести G
Жизнь обрести. B
Знаю, Ты поможешь dF
Если просить G
Об этом молить Тебя. BFC

2. Иисус, дай мне силы
Грех превзойти
Не отойти
Только не покинуть
Имя Твоё
В сердце моём, простом.

3. Место в Твоём сердце
Хватит на всех
Даже для тех,
Тех, кто на Голгофе
Тело распял
И проклинал Тебя.

4. Верю, что Ты с нами
Будешь всегда,
Даже тогда,
Когда мы спотыкнувшись,
Низко к земле
Забыв об одном
О Тебе.
3. Господь Творец
1. Господь Творец, Твоя рука CG
Землю и небо сотворила FCaG
Ты дал дыханье жизни нам, CG
Мы твоё творенье. FCaG
Слава Тебе вечно живущий, Спаситель наш FCGFCGFCG
Ты вечно с нами царь царей Бог всемогущий aFG
Господь великий и вездесущий FdE

Припев:

aG Царь земли и неба,
FdE Ты неизменный, Твоя есть слава! /2х/
2. Ты за меня взошёл на крест,
Взял грехи, болезни,
Но Ты на третий день воскрес
Вернул нас к вечной жизни
Слава Тебе, вечно живуший, Мессия наш
Иисус, Ты с нами, Бог спаситель всемогущий
Господь великий и вездесущий

3. Иисус Христос , Спаситель мой, aG
Слава Тебе , Вечно FE
4. Доверься
1. Бог тебя любит, Бог тебя ждёт /х2/ G
доверься Ему (доверься) e
Он не обманет, не уведёт (не уведёт) G
ты сердцем почувствуй, e
что Бог тебя любит (Бог тебя любит) C
Он тебя ждёт /х2/ D

2. Он вездесущий и вечный Бог /х2/
доверься Ему (доверься)
не отвернётся, не уйдёт (не уйдёт)
ты сердцем пойми, что
не отвернётся (не отвернётся)
и не уйдёт /х2/
5. Я твой Бог
I. Я боль твою возьму, H7e
Хоть больно самому. DC
Тебе я жизнь даю, aG
Возьми себе мою - тебя Я люблю. a H7
Ты низко так упал,
Но Я тебя поднял.
Меня ты распинал,
Ведь ты меня не знал - тебя Я прощал.

Припев:
CGae Я - твой Бог. Я - твой Царь .
CGa H7 Да Я воскрес и теперь Я живу./2x/
2. Я кровь свою пролил,
Чтоб ты счастливым был.
Я на кресте висел,
За то, чтоб ты прозрел - увидя удел.
Я боль твою возьму
И скоро Я умру.
Насмешки Я терплю,
И жизнь свою даю - за то, что люблю.
6. To mówi Pan
1. Śpiewaj z radości ty Panu AhDE
Wybuchnij weselem i krzykiem
Nie lękaj się Bóg ciebie kocha
Bo Twoim Panem jest Twój Stworzyciel

Refren:
AhD hE To mówi Pan /x2/
2. Bo góry mogą ustąpić
I pagórki mogą się zachwiać
Ale miłość Pana nie odstąpi
Bo przecież ma litość nad tobą

3. Szukaj Pana w każdej chwili
Wzywaj Go dopóki jest blisko
Grzesznik opuści swą drogę
I niech się nawróci do Boga
7. Orzeł
Pan opiekuje się naim i poucza, De
Szczerze jak źrenicy oka. CG
Jak orzeł, co gniazdo swe ożywia
Nad pisklętami swymi krąży
I bierze je na skrzydła rozpostarte
Niosąc je na samym sobie

Refren:
De Tak Pan nas prowadzi
CG I niema z Nim obcego boga.
Panie nasz prowadź nas,
Orłem nam bądź.
8. Każdego dnia
1. Widzisz każdy nasz krok, h(lub hAGFis)
Słyszysz rytm naszych serc, h(lub hAGFis)
I od nowa uczysz nas swojej miłości. hADA
Chronisz nas, gdy zła moc
Budzi zawiść i lęk,
Pokazujesz ścieżkę wśród ciemności.

Refren:
GhAD Każdego dnia pukasz znów do naszych drzwi.
Każdego dnia gotów jesteś do nas przyjść.
Każdego dnia dajesz nam miłość swą.
Swój święty blask, swój bezpieczny, wielki dom.
2. Od nas wziąłeś swój ból,
Myśmy dali Ci Krzyż,
Myśmy spletli tę koronę z cierni.
Odkupiłeś nasz grzech
I zbawiły nas łzy,
Które z oczu Maryi upadły jak perły.
9. Nic więcej
1. Wystarczy byś był F
Nic więcej C
Tylko byś był
Nic więcej
By Twoja miłość ogarnęła mnie FGa

2. Wystarczy byś był G
Nic więcej D
Tylko byś był
Nic więcej
By Twoja łaska ogarnęła mnie GAh

3. Wystarczy byś był A
Nic więcej E
Tylko byś był
Nic więcej
By Twoja świętość ogarnęła mnie AHcis
10. Твая Любоў знішчае страх
Твая любоў знншчае страх /2x/ Dh
I ведаю дакладна я Твая рука GA
Заўседы дапаможа мне DA
Усемагутны ьожа мне дапаможа DA
Не дасць мне пахіснуцца, не дасць упасць hG
Не дасць разчараішцца, не дасць заплакаць DA
Мой мілы Тата. hG
11. Пане мой, к Табе іду
Пане мой, к’Табе іду, Табе сэрца аддаю. DGDG
Ты прымі малітву, не адкінь! Dhe
Дух узносіцца к Табе, сэрца з радасцяй пяе: DGFish
Хвала Табе, мой Збаўца, Ты ў цемры светач мне! eAeA
Праслаўлёны будзь, о Пане, Божа мой! eA7D(GD)

 
2006 г.

Чтобы смог идти за Тобой (2006)

1. Любовь Твоя

1. Любовь Твоя всегда была CG
Теплей огня, светлее солнца. aF
Любовь Твоя светила всем
Как ранний луч в наши окна.
Любовь Твоя спасала нас
Когда нет сил и очень больно.
Ты научи меня любить
Хоть немного.

2. Отдать за всех свою любовь
Так нелегко и так непросто
Когда грешим и я и ты
Прости нам всем так сильно, Боже
Глядя в душу, свою душу
Я вдруг пойму: всё возможно
Ты научи меня любить
Хоть немного

2. Miłosierny Bóg

1. Miłosierny Bóg posłał Słowo Swe, CG
By „kocham cię” mi rzec./2x/ daG

Refren:
A ja jak mam dzisiaj żyć, ae
By móc to samo rzec?/2x/ FCG
2. Miłosierny Bóg na krzyż Syna dał,
By „kocham cię” mi rzec./2x/

3. Miłosierny Bóg Marię Matkę dał,
By „kocham cię” mi rzec./2x/

3. Powołanie

1. Pewnego dnia powiedział do mnie Pan: aF
„Ja odchodzę stąd, a ty pozostań, trwaj. Ga
Nie będziesz sam!” (4x) FGa

2. I wstrząsnął mną, w posadach zadrżał dom.
I ogień spadł, tak Bóg mi Ducha dał.
„Nie będziesz sam!” (4x)

3. I posłał mnie bym głosił Dobrą Wieść,
Na Boży Wiatr otworzył morze serc.
„Nie jestem sam.” (4x)

4. Единство

1. Стою в твоём я храме, Господи, святом, eCD
Склоня колени, очи опустив.
И чувствую, что смотришь Ты живой,
Меня своею благодатью одарив.

Припев:
Спасибо Господи за жизнь мою, eCD
За то, что пред тобою я стою, eCD
В слезах могу молить Тебя, о Боже, Боже, eCDH7
Пусть дух единства в жизни нам поможет. eCD
2. мы дети непослушные твои, Господь
Из твоего порою дома мы уходим,
Но ты наш пастырь добрый, дорогой
Прощая, снова к жизни нас приводишь.

3. вся жизнь моя – идти с Тобою рядом,
Ты только путь мне этот укажи.
И все невзгоды, беды лишь награда,
А что прошу, ты нас объедении.

5. Maryjo, Matko.

1. Maryjo, Matko mojego wyzwania, Gh
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem eC
Słuchać tego, co mówi mi Jezus, miłować Jego wolę.
A wszystko inne ze względu na jego samego.

Refren:

Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się
Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą. /2x/
2. Słuchać słowo całym sercem
I w Duchu Świętym je wypełniać.
Amen, Amen, Amen./2x/

6. Я нашёл

eDCh x2
1. Я нашёл то, что так давно искал eDC
И боялся потерять навсегда. he
Он пришёл. Умирая, Он сказал, DC
Что не устал меня искать никогда. hC
Я за тебя на крест пошёл, чтоб ты на нём меня нашёл. De
Ведь в сердце была пустота, и не уйти с ней никуда. hC
Искал ты счастья и просил, чтобы любить хватило сил . De
Я твоё сердце изменил, Я принял смерть, чтоб ты любил. hE

eDCh x2
2. Дарит жизнь, дарит нам свою Любовь,
Чтобы вырвать нас из зла, из греха.
Ты держись, Он спасает вновь и вновь,
Чтоб мы жили для добра, навсегда.
Дорога к небу нелегка, но виден свет издалека.
Других согрей теплом сердец, тропа молитвы - твой венец.
Я за тебя на крест пошёл, чтоб ты Любовь на нём нашёл.
Я твою душу исцелил, лишь для того, чтоб ты любил.

На небо с креста ведёт тропа. De
На небо и свет издалека. hC
На небо... мой путь с Тобой. (х2) De(h)

7. Dokąd idę

1. Dokąd idę, Ty idziesz ze mną. eCaH7
Nieraz myślę - wszystko daremno. eCaD
Kiedy fale życia zaleją, o Maryjo, Nadziejo. GDCH7
Całaś piękna w złocie i w koralu...
I brylantów tyle ile żalu.
Jedna blizna to od szabli rana,
Druga blizna przeze mnie zadana...

Refren:

GD Po co Ci turkusy i rubiny,
CH7 Srebro, złoto, chciwości się lęka.
Wszystko to niewarte tej Drobiny,
Tego Skarbu, co trzymasz na rękach.
2. Dokąd idę, Ty idziesz ze mną.
Nieraz myślę - wszystko daremno...

Refren:
Nie opuszczaj mnie w tej godzinie,
Która w morzu wieczności ginie.
Wszystko ginie w morzu wieczności,
Oprócz Twojej miłości.
Nie opuszczaj mnie w tej potrzebie,
W chwili śmierci zawołam Ciebie.
Nie ma drogi w życiu. Bezdroża.
Gwiazdo ma - Matko Boża.
8. Nie wstydź się

1. Dziełem rąk Twoich, Panie, jesteśmy wszyscy. ehCD
Kimże jest człowiek według Twego oblicza? ehCD
Miłość człowieka nad jego bliźnim, ehCD
A miłość Pana nad całą ziemią. ehCC/Ha

Refren:
Synu zgrzeszyłeś, nie czyń więcej, aCDC
A za swe grzechy proś przebaczenia, Ghe
Uciekaj od grzechu jak od węża, aCDC
Jeśli się zbliżysz – ukąsi ciebie... Ghe
Jeśli się zbliżysz – ukąsi... aCD
2. nie wstydź się, wyznaj swoje grzechy,
Bo przecież każdy człowiek upada.
Wielka jest bowiem potęga Pana;
Pamiętaj, on zawsze wywyższa pokornych.

9. Только Тебе

Припев:
Только Тебе, Господь, доверяю я, FF*FB
Лишь на Тебя уповаю я. dFC
Лишь только Ты поможешь свернуть с пути, FF*FB
С грешной тропы. Только Ты. dFC

1. «Без меня ты - ничто» - говорит сатана - Bdgd
«Не поможет никто. Где же воля твоя?» gdBC
Дам я счастье тебе, сколько хочешь потех Bdgd
И ты будешь со мной в мире жить без помех. gdBC

2. «Я тебе покажу все богатства земли.
Об одном лишь прошу: дай мне душу свою!
Я тебе подарю все богатства земли.
Об одном лишь прошу: дай мне душу свою!»

10. Nowa szata

Refren:
Teraz mogę rzec: eD
„Ojcze mój, któryś w Niebie jest...” CH
1. Nasze biodra prawdą Twą przepasane,
By nastał poranek, Zmartwychwstania dzień.
Obleczeni w pancerz Twej sprawiedliwości
Trwajmy w gotowości, gdy nam objawi się.

2. By iść w drogę tam, gdzie ty, nogi już obute,
By czynić pokutę, by Ciebie światu nieść.
Z mieczem Ducha w dłoni i w Chełmie zbawienia
Głośmy w twych stworzeniach, że Twa Miłość w każdym jest.

3. Nasze suknie ubogie, już nie chcemy drogich szat,
By otrzymać, gdy Bóg da, szatę w Jego Królestwie
Nasze suknie ubogie, już nie chcemy drogich szat,
By otrzymać, gdy Bóg da, szatę w Jego Królestwie.

11. Только с Богом

1. Я нашёл Тебя, мой Боже, aGae
В мире ненависти, зла. FGaG
Грех меня делил с Тобою, aGae
Темнота и пустота. FGa

Припев:
С Тобою, Боже мой, FE
Мне не страшно никогда. aD
Ты - Указатель мой, путеводная Звезда. FEaD
Ты - Звезда моя. FE
2. Не могу сказать словами
То, что чувствует душа.
Ты, как свет в конце тоннеля,
Свет надежды и добра.

12. Matce

1. O Mamo, ty czuwałaś, eG
Nim na świat mnie wydałaś. De
Mimo tego, że cierpiałaś,
Swoje życie mi oddałaś.

Refren:
eg Chcę ci za to, chcę ci za to,
De Podziękować, Mamo.
2. A potem, Mamo Droga,
Zobaczyłem w tobie Boga.
Tylko nie raz ty płakałaś,
Moje winy przebaczałaś.

Refren:
Dziś przepraszam, dziś przepraszam,
Za to wszystko, Mamo.
3. A teraz, Mamo Miła,
Wspólna droga się skończyła.
Odnalazłem powołanie,
Nieuchronne jest rozstanie.

Refren:
Pobłogosław, pobłogosław,
Mi na drogę, Mamo.
13. Najpierw Anioł Jej zwiastował

1. Najpierw Anioł Jej zwiastował, e
Ze się stanie Matką Słowa, aDe
Potem Bóg z Niej Ciało wziął a7De
Gdy nadeszła zaś godzina, głos konającego Syna GH7
Matką mą uczynił Ją. CDe

Refren:
Jak to dobrze w Matce Boga e
Także swoją Matkę mieć. C
Przez otwarte jej ramiona a
Wprost w ramiona Ojca biec. (x2) DH7 (e)

2. Ona zawsze przy mnie blisko.
Mogę Jej powierzyć wszystko.
W Niej jest wiary mej ostoja.
Ona uczy sercem patrzeć,
Bym szedł za Jezusem zawsze,
Jego Matka - Matką mą.

14. Rejs

1. Posadziłeś mnie na białą łódź Ce
I popchnąłeś na morski szlak gC
Gdzieś, oddali jest drugi brzeg gC
I przystań Twa czeka tam. FBC
Jak daleko jeszcze płynąć mam,
Czy wystarczy do końca sił?
Dobry Panie, odpowiedz mi,
Odpowiedz mi, odpowiedz mi.

Refren:
Pomyślnym wiatrem i latarnią dla mnie bądź, FdgC
Oświecaj jasno moją drogę. FdgC
Dopomóż w walce z groźną falą, gęstą mgłą, FdgC
Osłaniaj Swoją mocą mnie. BABC
2. fale atakują moją łódź,
Ostry wiatr uderza mą twarz.
Czasem sił po prostu mi brak,
Więc wołam: daj mocy, daj!
Ty tylko dopomóc możesz mi
Tyś autorem podróży mej.
Twoje dłonie niech pchają mnie,
Do brzegu, gdzie oczekujesz mnie.

15. Посмотри

1. Посмотри, сколько в этом мире много зла. GCeD
Я не знал, что в этом есть наша винa GCeD
В тишине я помолюсь Тебе, мой Бог. GCeD
Не оставь в минуты страха и тревог! GCeD

Припев:

Боже, только прости нас людей, CH7e
За наши грехи и за зло, GC
Ведь Твоя Любовь без границ! H7eG
Научи меня жизнь ценить, CH7e
Научи меня нести свой крест, GC
Чтобы смог идти за Тобой. H7eG
2. Важно быть таким, каким ты есть, не бойся!
И хранить Любовь Всевышнего в сердцах.
Не обманывать себя, злую маску сорвать с лица.
Ведь без Бога ты просто прах.

16. O piękności niestworzona

O piękności niestworzona, GD
Kto Ciebie rozpoznał ae
Ten nic innego kochać nie może. GDae
Czuję, że tonę w Nim
Jako jedno ziarenko piasku
W bezdennym oceanie.
Czuję, że nie ma ani jednej
Krwi kropli we mnie,
Która by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże. (3x)

17. Słowom sens

1. Zagubił się gdzieś sens naszych słów. eDe
Mówimy tak wiele, a tak mało wiemy. CDG
Szukamy ciągle nowych, lepszych dróg, ea
A wciąż niszczymy, zabijamy, a wciąż kłamiemy. H7C H7

Refren:
e Daj naszym słowom sens,
Fis A modlitwie siłę ognia,
H7 Byśmy zniszczyli zło,
e Co nas otacza co dnia.
e Naucz nas milczeć, gdy
a Słowa są nie potrzebne.
H7 Naucz nas w prawdzie żyć,
Ca H7Cae Maryjo, Maryjo, Maryjo - Prosimy Cię.
2. Nie rozumiemy biegu własnych dni,
A każde słowo ma tak wiele znaczeń.
Pomóż, Maryjo, tak, jak Ty,
Rozważać Słowo sercem prostym i sercem patrzeć.

18. Kochać

1. Kiedy smutno, kiedy źle AE
Wiem, że zawsze jesteś obok mnie. fiscis
Pośród burz, nieszczęścia, pośród trudów dnia. DEAE
Kiedy mi nadziei brak,
Kiedy wszystko dzieje się nie tak,
Pozwól kochać tak, jak powiedziałeś mi.

Refren:
Kochać, Kochać. Acis
Całym sercem oddać się Dla ciebie, DE
Rzyć Dla prawdy (...i miłości) AEfisD
Kochać, Kochać. Acis
Całym sercem oddać się Dla ciebie, DE
Rzyć Dla prawdy ... AED
2. jakże kochać jeśli świat
Ciągle rani mnie i niszczy kwiat?
Kwiat miłości twej, kwiat nadziei mej.
Nawet, jeśli na krzyż iść,
To Dla Ciebie pragnę tylko żyć.
Bo ty, Panie, nauczyłeś mnie.

19. Ты вошёл

1. Ты вошёл в мою жизнь как солнца луч
Как оазис в пустыне, что жизнь даёт
Ты пробил в моём сердце ту браню
Что делила меня с Тобою, мой Господь.

2. Утаил мою жажду росой дождя
Мою душу Своим Телом накармил
Боже, милый, я знаю, что я не один
Я прошу помоги изменить мне этот мир.

3. ты принёс нам свет, научил любить
Только через крест мы придём к Тебе
Дай Свою любовь и спаси от зла
Я прошу Господь с нами будь всегда

20. Откройте глаза

1. Прости! DA
Но грех так мучит меня, DAG
Не могу убежать от себя. E
Не грусти! DA
Есть в сердце любовь. DA
Вновь и вновь обретаю себя! GE

Припев:
Откройте глаза увидеть Любовь, AE
Ту, что дал Бог (иначе не будет спасения) fisDA
Ты в душу смотри во имя Любви. EfisD
2. Никогда
Мне казалось не встречу Тебя,
И тогда Ты сказал:
Что ты видишь? Ведь глаза закрыты!
Ты не знаешь, что Бог в сердце твоём...
И спасенья в небе дверь открыта.
И Любовь свою увидишь в Нём.

 
2007 г.

Доверяю (2007)

1 Доверяю
1. В Тебе моя сила, Иисус Afis
Будь всегда со мной. Будь со мной. cisD
Открою я сердце и душу
Только для Тебя. Для Тебя.
Так важно подняться, упав,
Как же дальше быть? Как же быть?
Так важно найти в себе место
Для Правды, чтобы жить.
Припев:
Не боясь руку протяну. fish
Мой Господь, я Тебя люблю! Acis
От греха береги меня!
Лишь Тебе доверяю я.
2. Лишь Слово небес нам укажет
То, ищем каждый день.
Без веры так быстро, теряясь
Стучим в иную дверь.
Вдохнём Любовь Бога, чтоб
Проснуться от глубокого сна.
Откроем глаза рано утром
Поняв, что Правда одна.
2 Tylko BÓG
1. Kiedy stracisz wszystkie siły, GD
Kiedy żyć odechce się? eC
Wtedy oddaj życie swoje w ręce Boga! GDGC
Gdy zostaniesz sam na świecie, GD
Gdy opuszczą wszyscy cię. eC
Zapamiętaj: Pan Bóg kocha Cię! GDGC

Refren:
Tylko Bóg, tylko Bóg, tylko Bóg, tylko Bóg. GDCG
Tylko Bóg naprawdę kocha cię!!! GDCG

2. Kiedy stracisz swój dobytek?
Gdy opuszczą wszyscy cię,
Wtedy oddaj życie swoje w ręce Boga!
Gdy masz ręce pełne bólu,
Kiedy rozpacz miota cię?
Zapamiętaj: Pan Bóg kocha Cię!
3 Do Matki
1. Ty przychodzisz do mnie wciąż. DAGD
Byłaś wczoraj, jesteś dzisiaj. DAGD
Wlałaś w me życie obecność Twą, DAGD
Któraś pełna Łaski jest. eAD

Refren:
Weź, weź mój dzień, hfis
Uśmiech matki w mego wlej. GDA
Weź moją noc, hfis
Wejdź w me sny, w marzenia me! GDA

Słyszysz mój szloch uciszasz łzy.
Radością mnie napełniasz.
Drogę do Syna odsłaniasz mi.
Błogosławionaś Ty!
4 Мне аднойчы
1. Мне аднойчы (2х) сумна стала (2х) Dh
У храм пайшоў я (2х) i ўбачыў (2х) eA7
На іконе (2х) Панна плача (2х)
Нібы хтосці (2х) Яе пакрыўдзіў (2х).

Прыпеў:
DheA7 Sancta Maria, gratia plena,
Sancta Maria, дзе мне знайсці любоў?

2. Але ў цемры сонца промнем
Асвяціўся твар Мадонны,
I з вачэй Яе пяшчотных
Зніклі слёзы i самота.

3. Што за дзіва, што я бачу
Рукі шчыра працягнула.
I сказала мне Мадонна:
«Я любоў твая адгэтуль».

4. На калені апусціўся
Я ў трывозе і здзіўленні.
I адчула сэрца разам,
Як спакой душу акутаў.
5 Alleluja
1. Wiem, że nic mnie nie odłączy od Miłości mego Pana aFG
On w swym Synu Pierworodnym pierwszy ludzi umiłował.
Każdym dniem kształtuje w duszy obraz Jednorodzonego.
Ludziom, kochającym Boga wszystko służy ku dobremu.

Refren:
aFG Alleluja, Alleluja, Alleluja

2. Ani wielkie utrapienia, ni codzienne zwykłe trudy:
Przyjaźń, złość, osamotnienie, wielkie zimna albo chłody.
Ani burze niebezpieczeństw, ni bolesna w serce rana.
Nic nie może mnie odłączyć od Miłości mego Pana.

3. W duszy wzrasta wciąż nadzieja, serce rośnie spodziewaniem.
Bóg wspomaga niemoc naszą i dodaje sił modlitwie.
Bóg darował nasze winy poprzez śmierć swojego Syna.
Szczęście czeka na nas w niebie przez Chrystusa zmartwychwstanie.
6 W sercu Boga mieć
1. W ciszy serca powiedz Bogu „tak”, który Prawdąjest. Dhfis
Teraz już nie pytasz siebie jak dalej być. hfisG
Człowiek wiary, w którym mieszka Bóg, pełen nadziei.
On zwycięży wszystko, nawet ból.

Refren:
Dh Warto w sercu Boga mieć.
fisA Warto w sobie Jego innym nieść.
Dh Przez radość i przez swój krzyż.
fisA Nawet tak, nawet tak.
Warto z Nim razem być.
Warto Jego miłością żyć,
Szukać sens, Prawdy ślad.
Warto żyć, warto żyć.

2. I w modlitwie nie wstydź się swych łez. Oni nie są złem.
Kiedyś wszystkiemu złu nadejdzie kres.
Człowiek wiary, w którym mieszka Bóg, pełen nadziei.
On zwycięży wszystko, nawet ból.
7 Аднаві маю надзею
1. Аднаві маю надзею Cd
Запалі ў ва мне любоў GC
Божа дай жывую веру ad
Каб ёй жыць слуга твой мог. GC

Прыпеў:
FG Я знаю Ты любіш мяне
Cea Я знаю Ты чуеш мяне
FG Мой Езу з.яднайся са мной
a Жыві ў ва мне

2. Акажы мне міласэрнасць
Наталі Сваім жыццём
Вечна нова Твая вернасць
Пан мой і Прыяцель мой

3. Адпусці мае правіны
І прабач мае грахі
Пан лагодны і цярплівы
Не пагардзь слугой сваім
8 Mrok
I. Mrok ogarnął całą ziemię fisEfis
Na ulicy cisza. hcisfisE
Tylko Twoje kroki słychać, fisEfis
Twój płacz i jęk. hcisfis

Refren:
hEfis On przyszedł po to, by ci pomóc
hcisfis Z upadku twego wyjść.
hEfis Byś nigdy więcej już nie błądził,
hcisfis B znalazł drogę w życiu tym.

2. Jesteś przecież jeszcze młody,
Wiele możesz zdziałać.
Tylko życie tracisz swoje
W różny sposób.
9 Stara Księga
1 Gdzieś w starej księdze napisane jest: fisEDE
„Ten, kto bez Winy niechaj rzuci” fisED
Odłóżmy kamień, łatwo gardzić kimś.
Spróbuj w niewinne oczy spojrzeć!

Refren:
Daj mi dłoń, podaj swą dłoń. AEfis
Dziś normalnie żyj, jak ja. DAE
Nie bój się obejmę cię,
Świat uśmiechnie się do nas

2. Wszystkiemu winien zwykły ludzki strach.
On powoduję tę nienawiść.
Niech każdy wie, trudno z sobą żyć,
Gdy za plecami czai się śmierć.
10 Я поверил
1. Закончилась жизнь, и снова идти время. DfishG
Теряется смысл: зачем же нести было бремя? DfishG
В тупик каждый шаг и нету дороги назад... DAhA
Ещё один шанс, ещё один шаг - в небо. DfishG

Припев:
hfis Я к Нему поднимусь с колен,
eA Я прошу, чтоб открылись двери.
Я молю, чтоб хотя б теперь
Я поверил. Я поверил.

2. Ведь в вере весь смысл, которого так не хватало.
Ведь с верой, с любовью дорога простой оказалась.
Ему одному я всегда служить буду рад.
Ведь только пред Богом душа, будто снова, рождалась.

Припев:
Припев 2:
GA И, что бы не твердили мне,
Dh И что бы мир мне не принес,
GA Господь, прошу: приди ко мне!
hAGA Я Твоё Имя произнёс!
Прости, что жизнь моя грешна,
Прости, что Ты мне был не нужен.
Прости, что жил я без Тебя!
Я осознал, как Ты мне нужен.
11 Pieśń Jedności
1. Powiedziałeś, Panie: „Dosyć lęku!” hGD
Powiedziałeś- „Kochaj, w tym jest sens!” hGD
Pokazałeś dziwny świat miłości, hfisG
W który teraz ponad wszystko wierzyć chcę. eAD

Refren:
GAD Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności,
GAD W której kochać chcemy wszystkich tak, jak On.
fishG Chcemy żyć w prawdzie, w wierze i miłości,
Eafis(D ) Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom.

2. I nadziei dałeś całe morze.
Tej nadziei, która każe iść.
Zbłękitniałe oczy Twej miłości
Dają duszy wielką radość - kochać chcę!
12 Do gwiazd
1. Bogu wyśpiewaj, Bogu na niebie eDCeDC
Bogu wyśpiewaj, wdzięczności psalm eDCeDC
Jahwe mi zagra na strunach światła eDCeDC
i głos popłynie pod nieba dach. eDCeDC
Mówisz,że cisza moim domem jest aD
Mówisz,że nie znam muzyki aD
Zobacz dla Pana dzisiaj śpiewam psalm aD
Mój głos płynie do gwiazd/2x CD
eDC eDC eDC eDC

2. Bogu wyśpiewam Bogu na niebie
Bogu wyśpiewam wdzięczności psalm.
W dłoniach zaniosę radość, cierpienie
w gestach zaklęte słowa uwolnię patrz...
Słuchaj jak ręce moje wielbią dziś
Jahwe Boga muzyki
Cisza przemienia się w modlitwy cud
Mój głos płynie do gwiazd (płynie...)

Cisza przemienia się w modlitwy cud aD
Mój głos płynie do gwiazd, płynie do gwiazd... CDe

 
2008 г.

Утро (2008)

1. Утро
Солнце заглянуло в окна, De
Тёплый луч разбудил меня. GA7DeGA7
Как прекрасно это утро, De
Начало нового дня. GA7DeGA7
Оно похоже на сон, fish
Я точно знаю это Он, fish
Мой Господь даёт его мне. eA7

Припев:

GFis7hD Знаю, ещё есть время, ещё один шаг
GFis7hD Исправить всё, что не так.
GFis7hD Я живу и это не пустое, есть в этом смысл,
eA7 Как удержать эту мысль

2. Двери открою, правду не скрою,
В сердце впущу голос с небес.
Здравствуй мне скажет, дорогу укажет,
Чего нет, а что есть.
Утро похоже на сон,
Я точно знаю это Он
Мой Господь даёт его мне.

2. Вера исцелит
1. Не теряй надежду, d7
Если трудно устоять. A
Бог тебе поможет, Bg
Доверь Ему себя. BA
И учась быть искренним,
Ступай вперёд, смелей.
Слова стали близкими
Прими их поскорей.

Припев:
d Вера исцелит нас
Bg Она сильна, подняв со дна
A Позволит идти.
d Так важно стремиться
B Туда, где свет,
g Где Правда есть,
A Где жизни след.

2. Перед встречей с трудностью
Ты не отвернись.
Побори в себе весь страх,
Приятно улыбнись.
А услышав в глубине
Голос с высока.
Знай, это Бог завет тебя,
Чтоб не был слепым всегда.

ПРИПЕВ: dBgCA
Solo: dBgCA
3. Nie jesteś sam

1. Może myślisz że już nie masz sił FC
By ponownie wstać dBC
Myśli twoje coraz dalsze są
Próbują cię złapać, gonisz je.

Refren:

FB*CdBC Nie jesteś sam, ktoś bardzo kocha cię
FB*CdBC Nie jesteś sam, ktoś potrzebuje cię
F Zaufaj Mu

2. Kiedy nie wiesz, co ma dalej być
I nie widzisz sensu w życiu swym
A On pomoże ci wyjść z ciemności twych
I napełni cię światłem Swym!

4. А что взамен я?
Проснётся и всё оживёт ee7
С утренней росой. CC*
Господь нам даёт новый день, ah7
Господь с тобой. e(D)
Солнце луч ослепит глаза ee7
И подарит тепло. CC*
Ты тоже в ответ улыбнись, ah7
От Бога оно. e(D)

Христос осторожно всех нас
В своих ранах укрыл.
А ведь много раз был я не прав,
Иное твердил
К ногам низко так припаду
Прощенья прося.
Как долго искал я Тебя,
Душа звала.

Припев:

Ch7e Постучи и поверь,
GC Бог откроет дверь,
h7eG Встретит любя.
Ch7e Иисус моё спасенье,
GC Он отдал Себя,
h7e А что взамен я?

Воздух чистый с волненьем вдохну
И захочется спеть.
Свой взгляд высоко подниму,
Буду в небо смотреть.
Дан ещё один шанс, не теряй.
Возможно успеть
Исправить ошибки, ведь их
Не так просто стереть.

5. Ближе к Богу
1. Пусть Мария нам осветит путь, AE
Зажжет в нас огни. fisD
Если станем мы единством - сможем AE
За Христом идти fisD
Даже когда не просто сделать шаг. ED
Помни, ты не одинок. ED

Припев:
A Только сердце не прячь,
cis7 Чтобы не потерять
fisD Шанс на новую жизнь, светом неба дышать.
Только крылья любви
Не дадут вновь упасть
Ближе к Богу держась.

2. Главное, что с нами рядом Бог.
Не преграда - зло. Отец Небес,
Отец всех нас Греет своим теплом.
Постарайся не сойти с тропы,
Помни, ты не одинок.
6. Twoją miłością żyć
Prowadzisz mnie w ten trudny czas GeCD
Ja wiem, że wszystkich kochasz nas. GeCD
Mój Dobry Bóg, Ty podtrzymujesz mnie. CDGDe
W istnieniu, byś mogłem sławić Cię. CDG (GeCD)

Refren:

G Zawsze chcę przy Tobie trwać,
De Gdy upadam, Ty pomagasz wstać.
eC Tylko bliżej Ciebie być Chcę
DG Twoją miłością żyć.

Jeszcze jeden krok, jeszcze jeden dzień, dążmy tam GeCD
Jezus zwalczał grzech, wskazał drogę nam. GeCD
Nie bój się, zaufaj i poddaj się CDGDe
Swemu Bogu, a On poprowadzi cię CDG
Nie bój się, zaufaj i poddaj się CDGDe
Swemu Bogu, a On poprowadzi cię CDG (GeCD)

7. Czcijmy Jezusa
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go \x4 EAH
Powstał z martwych, Powstał z martwych Hcis
I On żyje na wieki już Hcis
Powstał z martwych, Powstał z martwych Hcis
Więc razem się radujmy H
Świętując zmartwychwstania ten dzień AHE


8. Хватит сил
Хмурится день, G
Холодные капли дождя h7
На ладонях твоих. Gh7
Смотришь тоскливо G
Мысли бегут от тебя, h7
Хотят спрятаться в них. Gh7h (H)

Припев:

EH Не грусти, ты не один.
cisA Если с Богом, значит, хватит сил.
EH Душа чиста, Христом полна —
cisA (AH) Она жива

Так до конца
Бороться с собой,
Поможет в этом Бог.
Он не оставил нас,
Он с нами сейчас.
Помни, Он же смог.


9. Wszystkie moje źródła
1.Świątynia Twoja na wzgórzach wznosi się. DA
Wspaniałe rzeczy o Tobie mówią dziś. eFis7
Na wzgórzach Twoich narodziłem się.
Pan Cię miłuje, życie oddał ci.

Refren:

h Wszystkie moje źródła w Tobie są \x3
A Wszystkie moje źródła w Tobie są
e Wszystkie moje źródła w Tobie są
Fis7 Jeruzalem.

2.Tańcząc śpiewajmy naszemu Panu dziś,
Bo cuda uczynił w zranionym sercu swym.
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się.
Alleluja, alleluja, Barankowi cześć.

10. Więcej miłości

Więcej miłości, więcej mocy gc
Więcej Ciebie w życiu mym /x2 Fg
Bo całym sercem swoim uwielbiam Ciebie cFg
Bo z całej duszy swej uwielbiam Ciebie cFg
I z całej siły swojej uwielbiam Ciebie cFg
Tyś Panem mym jest cF
Panem moim jest. g


11. Небо слышит
Глаза я открою eD
Руки к небу подниму. GC
У Господа Бога сил попрошу. eDC
Не просто устроен мир, eD
Грех людской тянет ко дну. GC
От Бога не спрятать нашу вину. eDC
Главное не терять к чему стремишься сам heCD
Боль, ну и пусть, Ведь Господь тебя давно ждёт там. heCD

Припев:

CG Ведь небо слышит нас
De Нашу молитву, наши слова.
CGD Оно прочитает все мысли твои,
e Не лги!
CG Вот снова мгновение,
De Не пропусти не сломайся опять
CGe Чтоб не пришлось другим тебя ждать.

Как бы не ошибаться
разобраться в самом себе.
как бы верным остаться до конца.
когда-нибудь,
ты борясь отыщешь верный путь
и верю я, Господь отдал жизнь за меня.
Главное не терять к чему стремишься сам
Боль, ну и пусть, Ведь Господь тебя давно ждёт там

12. Другу
Я нашёл ответ De
Кто сказал, что невозможно AD
В душе своей услышать голос Бога, Его совет. D7GAD
Сегодня потерпеть,
Чтобы завтра снова спеть.
Кто в трудностях увидел свет тот смог найти ответ.

Припев:

GA А небо льёт в дождях слезами
Dh Мир не принял Божий замысл
GADD7 Что же ты ответишь? Не молчи, мой друг
Поднимись с колен, откройся.
Ничего уже не бойся.
Напевая, Боже я с тобой.

Замкнутый круг
Разорвётся вокруг
Все планы рухнут, если в них нет Бога,
Лишь пустой звук.
Шаг за шагом с ним
За руку держась.
Ты осознал, ты бал так глуп, спасибо друг в добрый путь.

13. Boże Twa łaska

Boże twa łaska nad nami jest DAG
Twoja miłość przychodzi wciąż DAG
Działasz w mocy pośród nas eGA
Przenikasz serce, gładzisz grzech. eGA

Refren

AD My chcemy więcej Ciebie
GA Więcej łaski Twej
Pragniemy więcej mocy
Więcej miłości Twojej

Panie Twa łaska nad nami jest,
Twoja miłość przychodzi wciąż,
Działasz w mocy pośród nas,
Przenikasz serca, gładzisz grzech.